);
COVID-19 Protocol2020-07-08T18:19:33+02:00

Fietstour Nederland

COVID-19 protocol

– update 4 Juli 2020 –

Barrels’ Bicycle Tours Utrecht (“BBTU”) organiseert haar fietstours veilig en in overeenstemming met de actuele COVID-19 adviezen en regels.

BBTU accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele COVID-19 besmettingen. Wij doen onze uiterste best om deze te voorkomen. Daarom vragen we om medewerking en aandacht voor de volgende maatregelen:

 • Voorafgaand aan elke tour desinfecteert BBTU iedere fiets. Dit gaat vooral om de contactonderdelen zoals zadel, handvatten en eventueel sloten
 • BBTU vraagt deelnemers naar hun gezondheidstoestand in relatie met COVID-19
 • Bij verschijnselen als koorts, verkoudheid, niezen, e.d. wordt deelname aan de tour ontzegd met inachtneming van de geldende annuleringsvoorwaarden
 • BBTU zorgt voor gidsen die vrij zijn van cononaklachten
 • Onze gidsen nemen desinfecterende gel en doekjes mee in hun uitrusting
 • Deelnemers die een mondkapje wensen te dragen, dienen zelf te zorgen voor een mondkapje
 • Wij verzoeken de deelnemers aan de tour om anderhalve meter afstand van de gids en van elkaar te houden, tenzij deelnemers tot hetzelfde gezelschap (bijvoorbeeld een gezin) behoren
 • Gidsen kunnen niet op handhaven op de anderhalve meter tijdens de tour en wijzen deelnemers vooraf op eigen verantwoordelijkheid
 • Bij een drinkpauze of toiletbezoek, wijzen de gidsen de deelnemers op algemeen geldende COVID-19 gedragsregels
 • In lijn met de Algemene Voorwaarden van de tours van BBTU, geldt ook voor de instructies van de gids met betrekking tot de COVID-19 maatregelen, dat deze altijd opgevolgd dienen te worden door de deelnemers aan de tour
 • Dit protocol wordt voorafgaand aan de tour per mail of als ‘hard-copy’ gedeeld met deelnemers